Przejdź do komentarzy

Ta witryna używa plików cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.

ZACHODNIOPOMORSKI  BANK  SPÓŁDZIELCZY

 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW UDZIELANYCH  DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  - PRZEDSIĘBIORCÓW , INSTYTUCJI, SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

obowiązująca od 31.10.2017r.

 

 

LP.

 

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne dla posiadaczy bieżących rachunków w banku

Oprocentowanie zmienne dla pozostałych klientów

 

I. Kredyty na działalność gospodarczą

1.

 

 

 

 

 

Kredyt obrotowy                  w rachunku kredytowym:

 

 

                 8,80%

 

 

 

 

 

9,80%

 

2.

Kredyt obrotowy                  w rachunku bieżącym do 12 miesięcy

 

9,00 %

 

 

nie dotyczy

3.

Kredyt w rachunku bieżącym do 36 miesięcy           

 

9,00 %

 

 

nie dotyczy

4.

Kredyt obrotowy                    w rachunku bieżącym podręczny kredyt obrotowy

 

7,75 %

 

nie dotyczy

 

5.

 

Kredyt inwestycyjny

 

 

8,25 %

 

 

9,25 %

 

6.

Kredyt unijny SGB  3):

- do 1 roku

- powyżej 1 roku do 3 lat

- pow. 3 lat

 

WIBOR 3M + 3 p.p. WIBOR 3M + 4 p.p.

WIBOR 3M + 5 p.p.

 

WIBOR 3M + 4 p.p.

WIBOR 3M + 5 p.p.

WIBOR 3M + 6 p.p.

7.

Kredyty obrotowe z dopłatami ARiMR 4)

WIBOR 3M + 2,5 p.p.

WIBOR 3M + 2,5 p.p.

8.

Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR4)

WIBOR 3M + 2,5 p.p.

WIBOR 3M + 2,5 p.p.

9.

Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR

8 %

8,50 %

10.

Należności przeterminowane dla umów zawartych od 01.01.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

 

II. Kredyty dla samorządów terytorialnych

1.

Kredyt w rachunku bieżącym

Oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

-

2.

Kredyt obrotowy

oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

3.

Kredyt inwestycyjny

oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

4.

Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią BGK

oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

oprocentowanie ustalone w wyniku negocjacji

5.

Kredyt z linii EFRWP

na warunkach EFRWP

na warunkach EFRWP

6.

Należności przeterminowane dla umów zawartych od 01.01.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

 

III. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

1.

Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią z BGK3)

 

 

 

WIBOR 3M + 2 p.p.

 

 

 

WIBOR 3M + 2 p.p.

 

2.

Kredyt na inne cele

jak przy kredytach inwestycyjnych na działalność gospodarczą

jak przy kredytach inwestycyjnych na działalność gospodarczą

  3.

Należności przeterminowane dla umów zawartych od 01.01.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

 

 

Uwaga:

  1. Oprocentowanie kredytów dla klientów o niskim poziomie ryzyka kredytowego może być negocjowane.
  2. Podane w tabeli oprocentowanie jest zmienne liczone w stosunku rocznym.
  3. WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań             w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.
  4. WIBOR 3M – kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek.
  5. Stawki WIBOR, wysokość stopy redyskonta weksli oraz stopy referencyjnej  podawane są na tablicy ogłoszeń w Banku oraz na stronie internetowej Banku www.gbschoszczno.pl
  6. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
  7. Niniejsza tabela obowiązuje od 31.10.2017r. i dotyczy nowo udzielanych kredytów.

 

 

 

 

                                                 Zarząd

                                                   Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego