Przejdź do komentarzy

Ta witryna używa plików cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.

ZACHODNIOPOMORSKI  BANK  SPÓŁDZIELCZY

 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW UDZIELANYCH  DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  - ROLNIKÓW

obowiązujących od 31.10.2017r.

 

LP.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne dla posiadaczy rachunków w banku

Oprocentowanie zmienne

dla pozostałych klientów

1.

Kredyt obrotowy                  w rachunku kredytowym:

 - do 12 miesięcy PLON

    - do 12 miesięcy

    - pow. 12 miesięcy

 

 

7,25 %

8,25 %

9,25 %

 

 

 

 

 

8,25 %

9,25 %

9,50 %

 

 

2.

 

Kredyty obrotowe                  w rachunku bieżącym:

 

 

 

9,75%

 

 

 

nie dotyczy

3.

Kredyt obrotowy                      w rachunku bieżącym:

podręczny kredyt obrotowy

 

7,75%

 

nie dotyczy

4.

Kredyt obrotowy                    w rachunku bieżącym AGROKREDYT

 

6,50%

 

nie dotyczy

5.

Kredyty obrotowe z dopłatami ARiMR4)

WIBOR 3M + 2,50 p.p.

 

WIBOR 3M + 2,50 p.p.

 

 

6.

 

Kredyty inwestycyjne

 

 

8,00 %

 

 

9,00 %

 

7.

Kredyty inwestycyjne unijne 3):

1) do 1 roku

2) powyżej 1 roku do 3 lat

3) pow. 3 lat

 

 

WIBOR 3M + 3 p.p.

WIBOR 3M + 4 p.p.

WIBOR 3M + 5 p.p.

 

 

WIBOR 3M + 4 p.p.

WIBOR 3M + 5 p.p.

WIBOR 3M + 6 p.p.

8.

Kredyt inwestycyjny AGROKREDYT

 

2,5 x stopa redyskonta weksli NBP

3,5 x stopa redyskonta weksli NBP

9.

Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR 4)

 

WIBOR 3M + 2,50 p.p.

 

WIBOR 3M + 2,50 p.p.

 

10.

Kredyty z częściową spłatą kapitału przez ARiMR

 

 

8,00 %

 

8,50 %

 11.

Należności przeterminowane dla umów zawartych od 01.01.2016r.

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 6)

 

Uwaga:

  1. Oprocentowanie kredytów dla klientów o niskim poziomie ryzyka kredytowego może być negocjowane.
  2. Podane w tabeli oprocentowanie jest zmienne liczone w stosunku rocznym.
  3. WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań              w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.
  4. WIBOR 3M - kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek.
  5. Stawki WIBOR, wysokość stopy redyskonta weksli oraz stopy referencyjnej podawane są na tablicy ogłoszeń w Banku oraz na stronie internetowej Banku www.gbschoszczno.pl
  6. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
  7. Niniejsza tabela obowiązuje od 31.10.2017r. i dotyczy nowo udzielanych kredytów.

 

 

Zarząd

Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego