Przejdź do komentarzy

Ta witryna używa plików cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.

Korzyści

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy np. zakup materiałów surowców, towarów finansowanie należności za wykonane roboty, usługi, dostawy; spłatę zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w innych bankach.
Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych np. rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 5 lat.
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (krótko-, średnio- lub długoterminowy):

 • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt,
 • spłacany jest jednorazowo lub w ratach, według terminarza określonego w umowie kredytowej; spłata części lub całości kredytu nieodnawialnego nie daje możliwości ponownego jego wykorzystania,
 • okres kredytowania może zostać wydłużony na mocy aneksu zawartego do umowy pod warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę stosownego wniosku, utrzymania zdolności kredytowej i spełnienia innych warunków wymaganych przez Bank,
 • może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego, dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej
 • z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej.

 

Jak wziąć kredyt?

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • Nakaz płatniczy;
 • Zaświadczenie z US oraz Urzędu Gminy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji;
 • Zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku;
 • Oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank;

 

Możesz udać się do banku by uzyskać więcej szczegółów, lub wypełnić wniosek on-line i przesłać go do banku.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Wniosek w formacie PDF
Tabela opłat i prowizji
Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złóż wniosek on-line

Wypełnij wniosek online

Starannie wypełnij wniosek on-line dostępny na naszej stronie. Staraj się wypłenić go możliwie największą liczbą danych, tak by unikać błędów. Ułatwi to naszemu pracownikowi poprawne przygotowanie dokumentów. 

 

 

Wyślij Wniosek

Po wypełnieniu wniosku i sprwadzeniu poprawności danych, prześlij wniosek. Wniosek trafi do naszego pracownika, który po przygotowaniu i dokumentów skonataktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia spotkania.

 

 

Podpisanie Umowy
Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Banku lub  placówki, po wcześniejszczym umówieniu z pracownikiem Banku. Przychodzisz do Banku gdzie czeka gotowy komplet dokumentów.

 

Sukcess

Następuje natychmiastowa realizacja zlecenia.

 

WYPEŁNIJ ON-LINE

MASZ PYTANIA? SZUKASZ PODPOWIEDZI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

więcej

OBLICZ RATĘ SWOJEGO KREDYTU - SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA KREDYTOWEGO

więcej